hej- og Velkommen til A-Life

Min fortælling og udvikling

Mit navn er Anita, og jeg elsker at hjælpe mennesker med at opnå større selvindsigt og indre styrke. Læs meget mere om min baggrund, min personlige udvikling og hvordan det har ført mig til holistisk coaching. 

udvikling og coaching hos A-Life

Udvikling gennem coaching

Mit navn er Anita, og jeg elsker at hjælpe mennesker med at opnå større selvindsigt og indre styrke. Jeg startede A-life i 2016, og som mange andre, der har valgt at beskæftige sig professionelt med at hjælpe andre mennesker med personlig udvikling, startede jeg ud fra en personlig interesse og livsrejse.

Lige siden, jeg var barn, har jeg været mere nysgerrig på, HVORFOR vi mennesker gør, som vi gør – end HVAD vi gør. Hvor let vi ofte misforstår hinanden og har svært ved at kommunikere med hinanden. Hvordan to mennesker kan stå i præcis samme situation og opleve situationen fuldstændigt forskelligt, og reagere vidt forskelligt på den. Menneskers handlinger, tanker og følelser har altid interesseret og fascineret mig, og der er for mig altid læring i at samtale med et andet menneske.

I 40’erne blev jeg ramt af en personlig krise og hormonelt udfordrende overgangsalder, som samlet set fik mig til at anskue mig selv og andre menneskers følelser, reaktioner og handlinger fra et mere holistisk perspektiv. Hvor jeg tidligere havde bearbejdet opståede udfordringer i livet som mere eller mindre isolerede udfordringer – kunne jeg pludselig se, at det hverken var konstruktivt eller bredt nok. Det gav ikke længere mening for mig blot at fokusere på en given udfordring uden at dykke dybere ned i resten af mennesket bag. For alt i et menneskes liv – personlig baggrund, fysisk helbred, mental sundhed, private relationer, arbejde mm.… – har en indvirkning på dennes følelser, reaktioner og handlinger. Hvordan du dybest set har det i krop og sjæl, får indflydelse på alle øvrige aspekter i dit liv.

Det blev derfor vigtigt for mig at anskue mennesket fra et bredere perspektiv med langt større fokus på indre velvære og øget selvindsigt. For min tese er, at jo stærkere menneske du er indeni, og jo bedre du kender dig selv og egne grænser, jo lettere glider du gennem livet og dets udfordringer med større overskud og indre glæde.

Samtidig er hjernens magt stor, når det kommer til at styre vores følelser. Jeg blev derfor for nogle år tilbage nysgerrig på at lære at selvprogrammere hjernen via positiv tænkning. Muligheden for bevidst at kunne påvirke og kontrollere sit eget sindelag og selvværd positivt, er i min verden det allerstørste værktøj, når det drejer sig om selvudvikling. Så det prøver jeg i vidt omfang at integrere i min videreformidling.

"Jeg er uddannet indenfor sprog og personaleudvikling, og har i snart 20 år arbejdet med human ressources og som selvstændig coach"
- A-Life
Læs meget mere om

Baggrund og historie

Baggrund og uddannelse

Jeg er uddannet indenfor sprog og personaleudvikling, og har i snart 20 år arbejdet med human ressources og de seneste år også som selvstændig coach. Og så har jeg en bred palet af kurser og certificeringer indenfor diverse personlighedsværktøjer, konflikthåndtering, meditation, positiv tænkning og personlig udvikling. 

Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål til nogle af de emner, jeg berører her på siden, eller er du nysgerrig på at vide mere om mig, er du meget velkommen til at henvende dig til mig. Jeg vil meget gerne høre fra dig og er nysgerrig på at vide, hvor dine problematikker ligger, og hvad din historie er. Jeg ser frem til at høre fra dig.   

Få mere at vide
Har du spørgsmål?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om dine muligheder, er du velkommen til at henvende dig, så vi sammen kan vende dine ønsker og behov.